Společnost Full Energy Management s.r.o. se zabývá komplexním energetickým poradenstvím, optimalizacemi spotřeb elektrické energie, plynu, vody, tepla, teplé vody a řízením energetických procesů v městech a obcích, firmách, bytových domech a rodinných domech.

 

O společnosti

  • Společnost Full Energy Management dlouhodobě snižuje ekonomickou a energetickou zátěž měst, obcí a firem na českém a slovenském trhu. 

  • Reagujeme na požadavky našich klientů, kteří si uvědomují nutnost optimalizovat energetické procesy ve svých společnostech firmách, provozech, městech. Nedílnou součástí služby našim zákazníkům je velmi důležitý on-line monitoring energetických a úsporných procesů u zákazníka, kdy díky analýze detailních dat jsme schopni realizovat úsporné procesy u zákazníka a tak maximalizovat finanční úspory s tímto energetickým managementem spojené. 

  • Realizujeme pro naše zákazníky optimalizace distribučních nákladů - rezervovaných příkonů a distribučních sazeb,a to na základě aktuálního energetického zákona a vyhláek ERÚ.

  • Součástí naší služby je také celkové financování nákupu a pořízení úsporných technologií, kdy v 95% případů dochází ke splácení našich technologií z úspory vygenerované u zákazníka, tedy klient nepotřebuje pro pořízení úsporných technologií žádné nebo minimální vlastní prostředky.

  • Neméně důležitou záležitostí námi nabízených technologií na úspory  je návratnost takovýchto investic, kde v oblasti úspory el. energie se pohybujeme v délce 2 až 4 roky návratnosti, ve spotřebě plynu a paliv 1 až 3 roky a u úspory vody 1 až 2 roky, což jsou velmi krátké návratnosti pro naše zákazníky a zajímavá oblast investic v rámci modernizací firem, provozu, rodinných domů.

  • Nově pro naše zákazníky, města a obce realizujeme službu externího energetika  -  dnešní doba z ekonomického hlediska nedovoluje klientů ten luxus mít svého profesionálního energetika, náklady hlavně ekonomické jsou na obsazenítéto pozice nákladné. Nabízíme tedy tuto službu za výrazně nižší částky ale se stejným výsledkem, jako v případě, že by jste měli svého energetika jako zaměstnance. Dochází tedy k výrazným úsporám na platech, sociální a zdravotním pojištění a dalších souvisejích nákladech s takovýmto zaměstnancem. 

 

Kontaktujte nás

Obratem se Vám ozveme