Optimalizace denní kapacity spotřeby pLYNU

Realizujeme monitorování a řízení spotřeby plynu pro středního odběratele. Principem tohoto řízení je ve vyčítání dat z přepočítávače plynu, jejich zpracování a následné vyhodnocení spotřeby v aktuálním dni. Následné vhodné sepnutí spotřebičů tak, aby nebyl překročen sjednaný limit pro daný časový úsek (plynárenský den). Hlavní výhody tohoto systému jsou:


. Omezení odběru plynu při překročení sjednaného denního limitu.
. Energetický monitoring spotřeby plynu.
. Úspora nákladů snížením sjednané rezervované kapacity dodávky plynu.

Investice do tohoto systému  nízká, ale v porovnání s pokutou za překročení denního limitu dostáváme zajímavou hodnotu. Tato hodnota je až taková, že jedna pokuta kryje více než investiční náklady na pořízení tohoto systému tudíž poměr cena/výkon je více než výhodný.