Společnost Full Energy Management s.r.o. se zabývá komplexním energetickým poradenstvím, realizacemi úspor elektrické energie, plynu, stlačeného vzduchu, pitné vody,odpadního tepla, teplé vody a řízením energetických procesů v městech a obcích, firmách, bytových domech a rodinných domech.

 

O společnosti

  • Společnost Full Energy Management dlouhodobě snižuje ekonomickou a energetickou zátěž měst, obcí a firem na českém a slovenském trhu. Reagujeme na požadavky našich klientů, kteří si uvědomují nutnost optimalizovat energetické procesy ve svých firmách, provozech, městech. Díky naší analýze provozních dat jsme schopni realizovat úsporné procesy u zákazníka a maximalizovat finanční úspory s tímto energetickým managementem spojené. Součástí naší služby je také celkové financování nákupu a pořízení úsporných technologií, kdy v 95% případů dochází ke splácení našich technologií z úspory vygenerované u zákazníka, tedy klient nepotřebuje pro pořízení úsporných technologií žádné nebo minimální vlastní prostředky. Neméně důležitou záležitostí námi nabízených technologií na úspory  je návratnost takovýchto investic, kde v oblasti úspory el. energie se pohybujeme v délce 2 až 4 roky návratnosti, ve spotřebě plynu a paliv 1 až 3 roky a u úspory vody 1 až 2 roky, což jsou velmi krátké návratnosti pro naše zákazníky a zajímavá oblast investic v rámci modernizací firem, provozu, rodinných domů.

  •  

 

Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů vyplývajících ze smluv o poskytování energetického zprostředkovatele mezi F.E.M. FULL ENERGY MANAGEMENT s.r.o. a spotřebitelem je Energetický regulační úřad  (www.eru.cz)