Úspora stlačeného vzduchu

Stlačený vzduch je nejdražší komoditou, kterou využivá 90% všech podniků a firem. Výroba stlačeného vzduchu probíhá v kompresorech a vzduch se dále distribuje systémem rozvodů k cílovým spotřebičům. V rámci naši optimalizace úspor ve výrobě a distribuci stlačeného vzduchu provádíme jak kontroly a servis kompresorů, tak realizujeme vlastní detekce úniků a netěsností v systémech rozvodů. K tomu používáme ultrazvukové detekční zařízení, které úniky nejen odhalí, ale zároveň také změří velikost úniků a zaznamenává je do paměti zařízení. Následně zákazníkovi předáváme kompletní analýzu včetně ekomonického vyhodnocení a ekonomické návratnosti do oprav těchto úniků.

 

• Stlačeného vzduchu

měření úniků stlačeného vzduchu

návrhy zefektivnění výroby stlačeného vzduchu

analýzy kompletních systémů

záruční a pozáruční servis kompresorů

pronájmy kompresorů• Stlačeného vzduchu

měření úniků stlačeného vzduchu

návrhy zefektivnění výroby stlačeného vzduchu

analýzy kompletních systémů

záruční a pozáruční servis kompresorů

pronájmy kompresorů

Nabízíme:

měření úniků stlačeného vzduchu

návrhy zefektivnění výroby stlačeného vzduchu

analýzy kompletních systémů

záruční a pozáruční servis kompresorů

pronájmy kompresorů