On-line monitoring komodit

V dnešní době, kdy ceny komodit po několika letech zlevňování opět začaly růst, radíme a pomáháme našim klientům maximalizovat úspory na těchto komoditách.

Platí jedno pravidlo, které hovoří, že mohu spořit a efektivně nakládat se spotřebami svých komodit pouze v případě, že mám o těchto komoditách okamžitý přehled a mohu je v čase vyhodnocovat. K tomu slouží náš systém on-line monitoringu, kde umíme přenášet data o spotřebách elektrické energie, plynu, vody, tepla, a chladu a to až 250 měřených míst v rámci jedné aplikace.

Průměrná realizovaná úpora u našich klientů se pohybude od 5 do 15% na spotřebách jednotlivých komodit.

Aplikace jsou vhodné od malých po velké firmy ale hlavně také pro města a obce.