Fotovoltaické systémy

Fotovoltaika je vyspělá technologie patřící mezi obnovitelné zdroje energie (OZE) umožňující přeměnu dopadajících slunečních paprsků na elektrickou energii. 

Fotovoltaické články jsou seskupeny do fotovoltaických panelů různých velikostí a výkonů. Fotovoltaický panel je schopen vyrábět elektrickou energii i bez přímého osvícení na základě difúzního záření, které je v ČR převládající. Fotovoltaické panely vyrábí stejnosměrný proud, který je potřeba přeměnit pro dodávku do distribuční sítě na střídavý proud o parametrech 230V / 400V, 50Hz. Proces přeměny stejnosměrného proudu na střídavý probíhá v tzv. měniči (střídači nebo též konvertoru). Měnič je centrálním mozkem celého systému, který podává informace o vyrobené energii, aktuálním provozním stavu atd. Z měniče putuje střídavý proud do distribuční sítě (DS).

Účinnost celého fotovoltaického systému závisí z velké části na orientaci solárních panelů vůči světovým stranám a na jejich sklonu, pod kterým jsou instalovány.

Nabízíme:

  • vyřídíme žádosti a smlouvy o připojení s místní distribuční společností
  • vypracujeme podklady k žádosti o územní souhlas
  • zajistíme stavební povolení a kolaudaci
  • poskytneme výpočet návratnosti investice
  • pomůžeme se zajištěním financování projektů
  • nabízíme výstavbu elektrárny „na klíč“ s důrazem na kvalitu odvedené práce
  • nabízíme záruku na funkčnost celé FVE 36 měsíců
  • zaškolíme k provozu a monitoringu FVE
  • zajistíme záruční a pozáruční servis a poradenství