Fotogalerie: Dodávky kotlů na pelety, slámu a pevná paliva HEIZTECHNIK

  

Sortiment topných zařízení společnosti Heiztechnik je velmi široký a zahrnuje jednotky od 8 kW do 7 MW. Potřeby ochrany životního prostředí způsobily, že kotle na pelety, kotle na biomasu a tepelná čerpadla se staly základními vyráběnými zařízeními.

Proč kotle na pelety? Pelety se vyrábějí z dřevního odpadu a při správné výrobě představují ekologické, obnovitelné palivo s vysokou výhřevností, nízkým obsahem vody a minimálním obsahem popela. Pelety by se měly spalovat v moderních, automatizovaných - kompaktních kotlích. Představujeme takovou skupinu moderních kotlů.

Kotle ONE, DasPell NEXT a FLAT patří k nejmodernějším, automatizovaným a velmi dobře vybaveným kotlům na pelety. Vyznačují se estetickým designem a malými rozměry. Jsou vybaveny hydraulickým modulem, ochranným čerpadlem a bezpečnostní skupinou*. Instalace kotlů je velmi jednoduchá, nenáročná na práci.

Provoz je řízen ekvitermní regulaci s autoregulací HT-Logic III a s modulem HT-tronic OPS Lambda, systémem pro optimalizaci spalování. Řídicí jednotka upravuje provozní parametry a moduluje výkon kotle. Optimalizační systém s kyslíkovou lambda sondou zaručuje nejvyšší kvalitu spalování.

Kotle mají vertikální trubkový výměník tepla s automatickým čisticím systémem.

Spalování probíhá pomocí samočisticího automatického hořáku s otevíracím dnem. Kotel je vybaven odtahovým ventilátorem, který provzdušňuje spalovací proces a zlepšuje tah komína.

Kotel a topný systém se ovládají dotykovým regulaci s 5” displejem.

Fotogalerie